Birləşmə və satınalmalar (M&A)

  • Təsvir: Bunlar şirkətlərin birləşməsi və ya bir şirkətin digəri tərəfindən alınması prosesləridir. Əməliyyatların təhlili, qiymətləndirilməsi və icrasını əhatə edir.
  • Tətbiq: Bazar payını genişləndirmək, yeni texnologiyalar əldə etmək, kapitallaşmanı artırmaq və yeni bazarlara çıxmaq üçün istifadə olunur.
  • Faydaları: miqyas iqtisadiyyatına, riskin şaxələndirilməsinə və daha güclü, daha səmərəli şirkətlərin yaradılmasına səbəb ola bilər.

Tələbə rəyləri