"IFRS nədir?" seminarı

30 sentyabr tarixində maliyyə eksperti Orxan Məmmədzadə tərəfindən IFRS (İnternational Financial Reporting Standards) həsr olunmuş seminar baş tumuşdur.

Seminarın məqsədi:

- IFRS nədir?

- IFRS - in Azərbaycanda tətbiqi.

- Hesablar planı ilə tanışlıq və işlətmə qaydası.

- PMS sertifikasiyası nə üçün lazımdır?

- Vergi uçotu və maliyyə uçotu arasındakı fərq nədir? - kimi sualları əhatə edərək onlara ətraflı cavab vermək idi.                                                                           Beləliklə, iştirakçılar mövzunu hərtərəfli nəzərdən keçirərək, aktual olan məlumatlara yiyələnmək şansına sahib oldular.