Biznes idarəçiliyi/Konsaltinq/Audit

      BMG Internationalda biz özümüzü sadəcə məsləhətçi kimi yox, müştərilərimiz üçün strateji tərəfdaş kimi görürük. Biz müştərilərin biznes proseslərinə tam qoşularaq şirkətin hərtərəfli idarə edilməsini və inkişafını təklif edirik, həmçinin müxtəlif bazar şəraitində onların çiçəklənməsinə töhfə verən effektiv biznes strukturu qururuq. Biz işimizi müştərilərimizin bizneslərini ətraflı başa düşməyə və onları inkişaf etdirmək və onların maliyyə nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün unikal imkanları müəyyən etmək bacarığımıza əsaslanırıq. Biz həmçinin şirkətlərin varlıq dövrünün bütün mərhələlərində, yeni başlayanlardan tutmuş iri korporasiyalara qədər onların inkişafını fəal şəkildə dəstəkləyərək, onların böyüməsi və çiçəklənməsi üçün etibarlı zəmin yaradırıq.

Maliyyə bərpası

Təsvir: Təşkilatın maliyyə sabitliyini və ödəmə qabiliyyətini bərpa etməyə yönəlmiş tədbirlər kompleksi. Tətbiq: Yüksək borc və ya gəlirin azalması kimi ...

Dövriyyə sərmayənin idarə edilməsi

Təsvir: Əməliyyat səmərəliliyini və maliyyə sabitliyini təmin etmək üçün şirkətdaxili aktiv və öhdəliklərin idarə edilməsi prosesi. Tətbiq: ...

Maliyyə strategiyasının yaradılması və uyğunlaşdırılması

Təsvir: Şirkətin strateji məqsədlərinə çatmaq üçün uzunmüddətli maliyyə idarəetmə planının formalaşdırılması və tənzimlənməsi prosesi. ...

Maliyyə vasitələri üzrə məsləhətləşmələr

Təsvir: Müxtəlif maliyyə vasitələrinin o cümlədən borcların, səhmlərin, istehsal vasitələrinin və s.-nin istifadəsi üzrə məsləhətlərin verilməsi. Tətbiq: ...

Maliyyə layihəsinin idarə edilməsi

Təsvir: Əsas maliyyə təşəbbüslərinin həyata keçirilməsinin planlaşdırılması və əlaqələndirilməsi. Tətbiq: İnvestisiya layihələrinin və strateji ...

Financial audit

Biznesinizin real maddi durumunu kəşf edin. Maliyyə yoxlaması sadəcə bir yoxlayış deyil, biznesinizi anlamaq və təkmilləşdirmək üçün bir vasitədir. BMGI ...