Biznes idarəçiliyi/Konsaltinq/Audit

      BMG Internationalda biz özümüzü sadəcə məsləhətçi kimi yox, müştərilərimiz üçün strateji tərəfdaş kimi görürük. Biz müştərilərin biznes proseslərinə tam qoşularaq şirkətin hərtərəfli idarə edilməsini və inkişafını təklif edirik, həmçinin müxtəlif bazar şəraitində onların çiçəklənməsinə töhfə verən effektiv biznes strukturu qururuq. Biz işimizi müştərilərimizin bizneslərini ətraflı başa düşməyə və onları inkişaf etdirmək və onların maliyyə nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün unikal imkanları müəyyən etmək bacarığımıza əsaslanırıq. Biz həmçinin şirkətlərin varlıq dövrünün bütün mərhələlərində, yeni başlayanlardan tutmuş iri korporasiyalara qədər onların inkişafını fəal şəkildə dəstəkləyərək, onların böyüməsi və çiçəklənməsi üçün etibarlı zəmin yaradırıq.

Biznesin yenidən qurulması

Təsvir: Şirkətin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq və ya maliyyə dayanıqlığına qayıtmaq üçün təşkilati strukturunun və maliyyəsinin dəyişdirilməsi ...

Maliyyə modelləşdirmə

Təsvir: Müxtəlif fərziyyələr və ssenarilər əsasında maliyyə nəticələrini proqnozlaşdıran riyazi modellər yaradın. Tətbiq: Strateji qərarların, investisiyaların və ...

IPO dəstəyi

Təsvir: Bütün hüquqi və maliyyə aspektləri daxil olmaqla, səhmlərin ilkin kütləvi təklifinin hazırlanması və həyata keçirilməsi prosesi. Tətbiq: ...

Lazımi müayinə (Due Diligence)

Təsvir: Əməliyyatlar etməzdən əvvəl şirkətin maliyyə, hüquqi və biznes vəziyyətinin hərtərəfli yoxlanılması. Tətbiq: Riskləri və potensial imkanları ...

Xarici maliyyə idarəçiliyi

Tətbiq (davamı): Mütəxəssislərin tam hüquqlu heyətini saxlamaq imkanı olmayan kiçik və orta şirkətlər arasında məşhurdur. Üstünlüklər: Sizə ...

Şirkətin dəyər idarəçiliyi (Value Management)

Təsvir: Səhmdarlar üçün şirkətin dəyərini artırmaq məqsədi daşıyan idarəetməyə sistemli yanaşma. Tətbiq: Şirkətin dəyərinə verdiyi töhfə ...