Biznes idarəçiliyi/Konsaltinq/Audit

     BMG Internationalda biz özümüzü sadəcə məsləhətçi kimi yox, müştərilərimiz üçün strateji tərəfdaş kimi görürük. Biz müştərilərin biznes proseslərinə tam qoşularaq şirkətin hərtərəfli idarə edilməsini və inkişafını təklif edirik, həmçinin müxtəlif bazar şəraitində onların çiçəklənməsinə töhfə verən effektiv biznes strukturu qururuq. Biz işimizi müştərilərimizin bizneslərini ətraflı başa düşməyə və onları inkişaf etdirmək və onların maliyyə nəticələrini yaxşılaşdırmaq üçün unikal imkanları müəyyən etmək bacarığımıza əsaslanırıq. Biz həmçinin şirkətlərin varlıq dövrünün bütün mərhələlərində, yeni başlayanlardan tutmuş iri korporasiyalara qədər onların inkişafını fəal şəkildə dəstəkləyərək, onların böyüməsi və çiçəklənməsi üçün etibarlı zəmin yaradırıq.

Strateji maliyyə planlaşdırması

Təsvir: Bu proses şirkətin uzunmüddətli maliyyə məqsədlərinin müəyyən edərək onlara nail olmaq üçün plan və strategiyaların işlənib hazırlanmasını ...

Biznes planlaması

Təsvir: Bir şirkətin missiyasını, gələcək görünüşünü, məqsədlərini, habelə müəyyən bir müddət ərzində onlara nail olmaq üsullarını ...

İdarəetmə hesabatı və nəzarəti

Təsvir: Məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün maliyyə və əməliyyat məlumatlarının toplanması, təhlili və rəhbərliyə təqdim edilməsi sistemi. Tətbiq: ...

Vergi yükünün asanlaşdırılması

Təsvir: Qanunla icazə verilən bütün mexanizmlərdən istifadə etməklə şirkətin vergi ödənişlərini minimuma endirməyə yönəlmiş proses. Tətbiq: Vergi ...

Risklərin idarə edilməsi

Təsvir: Şirkətin məqsədlərinə çatmaq üçün potensial təhlükələrin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və minimuma endirilməsi və ...

Birləşmə və satınalmalar (M&A)

Təsvir: Bunlar şirkətlərin birləşməsi və ya bir şirkətin digəri tərəfindən alınması prosesləridir. Əməliyyatların təhlili, qiymətləndirilməsi və icrasını əhatə edir. ...