Risklərin idarə edilməsi

  • Təsvir: Şirkətin məqsədlərinə çatmaq üçün potensial təhlükələrin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi, monitorinqi və minimuma endirilməsi və ya aradan qaldırılması prosesi.
  • Tətbiq: Bütün şirkətlər, xüsusən də sürətlə dəyişən sənayelərdə fəaliyyət göstərən və ya əhəmiyyətli xarici öhdəlikləri olan şirkətlər üçün vacibdir.
  • Faydaları: Şirkətin aktivlərinin qorunması, gözlənilməz itkilərin qarşısının alınması və biznesin davamlılığının təmin edilməsi.

Tələbə rəyləri