İdarəetmə hesabatı və nəzarəti

  • Təsvir: Məlumatlı qərarlar qəbul etmək üçün maliyyə və əməliyyat məlumatlarının toplanması, təhlili və rəhbərliyə təqdim edilməsi sistemi.
  • Tətbiq: Büdcə tərtib etmək, proqnozlaşdırmaq, xərclərin hesabatı və layihələrin maliyyə səmərəliliyinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunur.
  • Üstünlüklər: Rəhbərliyə ən müasir və tam məlumat əsasında qısa zamanda effektiv qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

Tələbə rəyləri