Biznes planlaması

  • Təsvir: Bir şirkətin missiyasını, gələcək görünüşünü, məqsədlərini, habelə müəyyən bir müddət ərzində onlara nail olmaq üsullarını təsvir edən sənədin yaradılması prosesi.
  • Tətbiq: Yeni bir işə başlamaq, investisiya cəlb etmək, yeni məhsulu bazara çıxarmaq və ya mövcud biznesi genişləndirmək üçün lazımdır.
  • Faydaları: Şirkətin məqsəd və strategiyalarında aydınlığı təmin edir, monitorinq və nəzarət vasitəsi kimi xidmət edir.

Tələbə rəyləri