Strateji maliyyə planlaşdırması

  • Təsvir: Bu proses şirkətin uzunmüddətli maliyyə məqsədlərinin müəyyən edərək onlara nail olmaq üçün plan və strategiyaların işlənib hazırlanmasını əhatə edir.
  • Tətbiq: Şirkətlər cari resursları, mümkün riskləri və bazar tendensiyalarını nəzərə alaraq gələcək maliyyə kurslarını müəyyən etmək üçün strateji maliyyə planlaşdırmasından istifadə edirlər.
  • Üstünlüklər: Şirkətə həm daxili, həm də xarici amilləri nəzərə alaraq gələcəyə doğru istiqamət götürməyə kömək edir. Bu, həm də şirkəti iqtisadi dalğalanmalara qarşı daha davamlı edə bilər.

Tələbə rəyləri